• Foto del Circuit de Velocitat
 • Foto del Circuit de Velocitat
 • Foto del Circuit de Velocitat
 • Foto del Circuit de Velocitat
 • Foto del Circuit de Velocitat
 • Foto del Circuit de Velocitat
 • Foto del Circuit de Velocitat

PARCMOTOR CIRCUIT DE VELOCITAT
 • Longitud de la pista: 4.146m
 • Amplària de la recta de sortida: 14m
 • Amplària de la resta del circuit: 12m
 • Corbes a la dreta: 7
 • Corbes a l'esquerra: 4
 • Pendent màxim en pujada: 9%
 • Pendent màxim en baixada: 8%
 • Radi màxim corba per eix: 100
 • Radi mínim corba per eix: 30
 • Superfície total pàdoc 14.000 m²
 • Nº boxes (actuals): 14